Geneza utworu

Wiersz pochodzi z tomiku o tym samym tytule, wydanego w 1986 roku, w którym poetka porusza głównie tematykę egzystencjalną.

Źródło: streszczenia.pl